Finanstilsynets årsrapport

Publisert: 23.02.2021

Tilsynet kontrollerer at regnskapsfører utfører arbeidet på en tilfredsstillende måte, i samsvar med lovgivningen og etter god regnskapsføringsskikk.

Utviklingstrekk

Regnskapsførerbransjen berøres sterkt av den teknologiske utviklingen og mulighetene dette åpner både for oppdragsgiverne og for regnskapsførerforetakene. Bransjen er preget av en todeling med 10 til 20 større selskaper og grupperinger og mange svært små virksomheter. Selv om det har vært en gradvis reduksjon av virksomhet i enkeltpersonforetak de siste årene, er det fortsatt relativt mange små enheter. Regnskapsførerselskaper eid av banker er i vekst og er aktive i markedet for regnskapsføringstjenester. Det er også en klar tendens til at regnskapsførerforetakene beveger seg fra ordinær regnskapsføring med utarbeidelse av årsregnskap og skattemeldinger til å bli en totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester. Regnskapsførerforetakenes virksomhet i 2020 var påvirket av koronapandemien direkte og indirekte gjennom kundene.

 

Tilbakekall og suspensjon av autorisasjon som regnskapsfører

 

2016

2017

2018

2019

2020

Tilbakekall – regnskapsførere

77

82

8

10

87

Tilbakekall – regnskapsførerselskaper

44

24

12

17

20

Suspensjon

0

4

0

0

1

Her kan du lese Finanstilsynets nettsak og rapport.

 


Del på facebook