Ber om endringer i kompensasjonsordning

Publisert: 25.02.2021

Stortinget vil at tapt varelager kommer inn i kompensasjonsordning 2.

Stortinget har bestemt at det skal gis kompensasjon for varelager som ikke har blitt solgt på grunn av pandemien. Det bes om at Regjeringen skal finne en løsning for å kompensere for tapt varelager fra november i 2020 til februar i 2021, samt følge opp dette i kompensasjonsordningen fra og med mars. Slik er vedtaket: Stortinget ber regjeringen i kompensasjonsordningen for næringslivet inkludere kostnader til tapt varelager forårsaket av utgått dato som følge av smittevernrestriksjoner i kompensasjonsgrunnlaget fra stønadsmåned mars. Virksomheter som kan dokumentere stort tapt varelager som følge av smittevernrestriksjoner i perioden november til februar, skal kunne søke om kompensasjon for dette.

I forhold til grense for økonomisk støtte til konsern eller foretak, er Stortinget enig i en reduksjon månedlig fra 80 millioner til 50 millioner, og innslagspunktet for avkorting fra 20 millioner til 10 millioner.

 


Del på facebook