Forenklinger i skattemeldingen

Publisert: 11.03.2021

Økonomiforbundet, Regnskap Norge og Revisorforeningen i prosjekt for å forenkle skattemeldingen for næringsdrivende.

Informasjon fra Skatteetaten:

Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. De første som skal teste den nye løsningen er personlig næringsdrivende.

Gradvis innføring fra 2021

I 2021 kan personlig næringsdrivende med enkle skattemessige forhold, og som sender inn skattemeldingen 2020 fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem, teste ut den nye løsningen. Dette skjer i en pilot.

Fra 2022 til 2024 får resten av næringslivet ny skattemelding.

Dette blir nytt:

  • I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder.
  • Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en næringsspesifikasjon.
  • Næringsspesifikasjonen får en ny struktur. Data som naturlig hører sammen, skal være samlet. Strukturen bygger på regnskapsoppstillingen.
  • Så langt det er praktisk mulig, skal Skatteetaten gjenbruke den informasjonen vi allerede har. På den måten slipper næringsdrivende å sende inn samme informasjon flere ganger.
  • De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et "standardisert digitalt format". Dette betyr at skattemeldingen må leveres gjennom et årsoppgjørsprogram eller regnskapssystem som støtter innsending av skattemelding.
  • Skattemeldingen skal være integrert mot regnskapsprogrammer og årsoppgjørssystemer som tilbyr utfylling og innsending av skattemelding.
  • En ny valideringstjeneste gir tilbakemelding direkte i regnskaps-/ årsoppgjørsprogrammet ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. På den måten kan feil rettes før innsending. Den nye leveringsløsningen skal også etter hvert tilby nedlasting av fjorårstall/siste gjeldende fastsetting.  
  • Brukere av næringsrapport skatt med enkle forhold må ikke ta i bruk regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem.

Les mer på skatteetatens sider.

 

 

 


Del på facebook