Utsettelse for skattemeldingen

Publisert: 06.04.2021

Fristen for å levere skattemelding er utsatt til 20. august. Det må i år søkes om utsettelse.

Uttalelsen lyder som følger:

(1) Skattekontoret kan etter søknad gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021 for skattemelding for 2020 for selskap mv. som omfattes av skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3 første ledd bokstav a.

(2) Ektefeller med forskjellig frist kan benytte den lengste fristen

(3) Deltaker i selskap som skal levere selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9, har samme frist som selskapet.

 

- Skulle gjerne sluppet søknad

Økonomiforbundet har lenge jobbet for en utsettelse av innlevering av skattemeldingen. Forbundet ønsket opprinnelig en utsettelse til 1. september, og uten at det måtte søkes om.

Jon Baggetorp, som sitter i Økonomiforbundets faglige utvalg mener dette er bedre enn ingen utsettelse, men skulle gjerne sett at regnskapsførere slapp merarbeidet en søknad medfører.

 

Her kan du lese saken på regjeringens nettsider.


Del på facebook