Difi rydder i Kontakt- og reservasjonsregisteret

Publisert: 12.01.2016

I januar 2016 blir det sendt ut e-post til virksomheter der ansatte har registrert sine mobilnummer og/eller e-postadresser på flere klienter i Kontakt- og reservasjonsregisteret. I meldingen blir det orientert om at det er klientenes egne kontaktopplysninger som skal være registrert.

Forutsetningen for å bli kontaktet er at de har registrert samme kontaktinformasjon (mobilnummer og/eller e-postadresse) på til sammen fem eller flere klienter.

Hvorfor rydder Difi i Kontaktregisteret?
Opplysningene i registeret brukes til mer enn innlogging. Når det ikke er innbyggerens egen kontaktinformasjon som er registrert, vil varsel sendt fra stat og kommunen gå til virksomheten eller vergen i stedet. Det kan gjelde påminning om en legetime eller beskjed om å koke vannet, eller at et vedtak er sendt til den digitale postkassen. Har virksomheten mange klienter vil en ikke kunne vite hvem varselet gjelder.

Innbyggerne blir informert
Innen utgangen av januar 2016 vil Difi også informere den enkelte innbyggeren som står registrert med samme kontaktinformasjon som flere andre i Kontakt- og reservasjonsregisteret om at denne kontaktinformasjonen må erstattes med mobilnummer og/eller e-postadresse som personen selv disponerer og som er unik. Denne informasjonen går som brev til folkeregistret postadresse.

Sletting fra Kontakt- og reservasjonsregisteret
Fristen for å registrere kontaktinformasjon er satt 21. februar 2016. Etter denne fristen vil personer som fortsatt er registrert med samme kontaktinformasjon som andre, bli slettet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. Det innebærer også at valget av digital postkasse for offentlig post blir fjernet.


Generell informasjon til publikum er å finne www.idporten.no eller via Difis brukerstøtte på grønt nummer 800 30 300. Lenken til å endre brukerprofil er: https://brukerprofil.difi.no/minprofil.
Dersom du bistår kunder i Altinn kan du i samarbeid med kunden delegere rettigheter i Altinn. Trenger du hjelp til dette, finner du informasjon om tilgangsstyring på altinn.no eller du kan ringe Altinn brukerservice på tlf. 75 00 60 00. 


Del på facebook