Vil utsette og forlenge innbetalingsperiode

Publisert: 16.04.2021

Regjeringen foreslår å utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatte skatte- og avgiftskrav.

 

Pressemelding fra regjeringen.no:

Forslaget innebærer at innbetalingen av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.

Med en gradvis gjenåpning av samfunnet vil også aktiviteten i kriserammede bedrifter ta seg opp igjen, og behovet for å tilføre likviditet gjennom skatteutsettelser avta. Samtidig kan det være krevende for næringsdrivende å betale inn nye krav og utsatte krav samtidig.

– Utsatt og forlenget innbetaling kan bidra til at flere bedrifter får muligheten til å hente seg inn igjen etter koronakrisen. Det er viktig for å unngå at utsatte skatter og avgifter blir et hinder for at bedriftene får folk tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Endringene som blir foreslått vil anslagsvis gi et provenytap på om lag 150 millioner kroner i 2021. Forslaget vil bli lagt frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2021.

Per 15. mars 2021 beløp utsettelsene i ordningen seg til om lag 4,8 milliarder kroner, hvorav nesten 80 prosent er merverdiavgift og litt over ti prosent er arbeidsgiveravgift.

 

Les mer på regjeringens nettsider.


Del på facebook