Feriepenger av dagpenger

Publisert: 28.04.2021

Midlertidig ordning om feriepenger av dagpenger er vedtatt.

Utdrag fra vedtaket:

Bakgrunnen for endringen i statsbudsjettet er økonomiske tiltak i møte med covid-19-pandemien: midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger.

Følgende forslag som ble fremmet i forbindelse med behandlingen i salen ble vedtatt:

- Stortinget ber regjeringen sørge for at satsen som benyttes er på 10,2 pst av utbetalte dagpenger i beregningsperioden.

- Stortinget ber regjeringen sørge for at det beregnes feriepenger for dagpenger mottatt i hele 2020 og 2021.

- Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke innføres krav om at man må ha mottatt dagpenger i minst 8 uker.

- Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke innføres et makstak på feriepenger da beregningsgrunnlaget er den totale summen mottatte dagpenger i henholdsvis 2020 og 2021.

 

Her kan du lese mer om saken.


Del på facebook