Vil droppe arbeidsgiverperiode II

Publisert: 03.05.2021

Regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Pressemelding fra regjeringen:

Det var planlagt å innføre en arbeidsgiverperiode II fra 1. juni 2021, hvor arbeidsgivere som har hatt ansatte permittert i mer enn 30 uker sammenhengende skulle få plikt til å betale lønn i 5 nye dager for å kunne fortsette permittering. I lys av utviklingen i pandemien og situasjonen for bedrifter med langvarige permitteringer, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2021 at det likevel ikke blir innført noen arbeidsgiverperiode II.

Situasjonen tilsier det

– Å droppe dette stoppunktet er riktig gitt situasjonen vi står i. En ny periode med lønnsplikt nå ville ikke vært et insentiv til å hente permitterte tilbake til jobb, men en ekstrakostnad for allerede hardt pressede bedrifter, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidsgiverperiode II ble vedtatt innført i fjor høst med virkning fra 1. januar i år. Senere ble datoen utsatt til 1. juni. Nå foreslår regjeringen i RNB å ikke innføre den.

Unngå lange permitteringer

Innføring av en arbeidsgiverperiode II ved lange permitteringer er generelt godt begrunnet. En lang permitteringsperiode uten noen lønnsplikt reduserer arbeidsgiveres insentiver til å hente permitterte arbeidstakere tilbake og flere kan ende opp i langvarige permitteringer.

Lite arbeid å tilby

Arbeidsgiverperiode II ville gitt bedriftene et stoppunkt for å vurdere å ta tilbake permitterte tidligere eller vurdere oppsigelse. Dette har likevel mindre betydning i en situasjon der mange arbeidsgivere ennå ikke har arbeid å tilby.

 

Her kan du lese saken på regjeringen.no.


Del på facebook