Ber om klargjøring rundt regnskapsloven

Publisert: 07.05.2021

Regnskapregisteret har bedt Finansdepartementet om avgjørelse.

Utdrag fra artikkel hentet fra regnskapsregisteret:

Det er fastsatt endringer i regnskapsloven som blant annet resulterer i at flere noteopplysninger ikke blir påkrevd for små foretak. Loven har ikrafttredelse fra 1. juli 2021.

Økonomiforbundet har tidligere skrevet om endringene. Ved lovendringer har ikrafttredelsestidspunktet betydning for når Regnskapsregisteret kan tilpasse for endringene. Vår første oppfatning var at endringene gjelder for årsregnskap som avsluttes 1. juli 2021 eller senere.

Saken er sendt til Finansdepartementet for avgjørelse, og Regnskapsregisteret har stilt seg positive til å følge ny regnskapslov fra 1. juli 2021.

Konsenkvensen for brukerne vil være at den eneste noteopplysningen som blir påkrevd å levere i RR-0002 Årsregnskap, er antall årsverk for regnskapsåret. I praksis vil det si at hvis vi kan implementere endringen nå i sommer, kan vi bruke samme xsd'er og utgavekoder som i dag, men at vi fjerner kravene om å levere de andre notene som i dag er påkrevd. For øvrig blir skjemaet uendret i år.

Oppdatering kommer når Finansdepartementet har gitt tilbakemelding.

 

Les saken på regnskapsregisterets sider her.


Del på facebook