Nytt skatteutvalg

Publisert: 18.06.2021

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet.

Pressemelding fra regjeringen.no; 

Utvalget skal vurdere hvordan vi kan ivareta sentrale utviklingstrekk, som teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst, digitalisering og globalisering.

– Formålet er å vurdere hvordan skattesystemet kan endres for å styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften i norsk økonomi, bidra til en grønn omstilling og legge til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Utvalget skal vurdere endringer som kan få flere i arbeid og øke investeringene i privat næringsliv. De skal se på hvordan Norge bør tilpasse seg endringer i internasjonale regler for beskatning av multinasjonale selskaper, i tillegg til å se på hvordan miljø- og ressursbeskatningen kan bidra til å nå klima- og miljømål. En viktig oppgave for utvalget blir å vurdere hvordan de samfunnsøkonomiske kostnadene ved skattesystemet kan holdes lave.

– Norge mot 2025-utvalget anbefalte å sette ned et eget utvalg for en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Regjeringen følger nå opp dette med å sette ned utvalget som skal se på perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem. Det er snart syv år siden den forrige store gjennomgangen av skattesystemet, sier finansministeren.

Utvalget skal ledes av Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og vil bestå av medlemmer med solid kompetanse på mange relevante fagområder. Det vil i tillegg bli satt ned en referanse­gruppe bestående av ytterligere ekspertise og sentrale næringslivs­organisasjoner.

Utvalget vil få frist 1. november 2022.


Del på facebook