Foreslår pensjon fra første krone

Publisert: 18.06.2021

Regjeringen foreslår å innføre krav om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger.

Pressemelding fra regjeringen.no

Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag som skal innføre krav om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger.

– Rett til pensjon fra første krone for alle ansatte i privat sektor er et viktig tiltak for et mer inkluderende arbeidsliv. Regjeringens forslag vil særlig styrke retten til pensjon for unge, deltidsansatte og lavtlønnede, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Arbeidsgivere med innskuddsordninger kan i dag velge å starte sparingen for sine ansatte først for inntekt over 1 G, det vil si ca. 100 000 kroner. Etter lovforslaget blir det krav i alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

Regjeringen foreslår også å oppheve gjeldende minstekrav til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene, og å sette aldersgrensen til 13 år, som i folketrygden. Ansatte får i stedet rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv. Det foreslås ikke å videreføre egne unntaksregler for sesongarbeidere.

Regjeringen legger opp til at endringene om pensjon fra første krone kan tre i kraft 1. januar 2023.


Del på facebook