Åpent for å søke kompensasjon for mai og juni

Publisert: 15.07.2021

Kompensasjonsordning 3 klar til bruk. 

Info fra kompensasjonsordningen.

Du kan nå søke om tilskudd for periodene september – oktober,
november – desember, januar – februar, mars – april og mai – juni.

Her finner du en oversikt over de vesentligste endringene i kompensasjonsordningen fra og med mars 2021.
Nå kan du også søke om kompensasjon for tapt varelager for søknadsperiodene fra november 2020 til og med april 2021.

Søknadsfristen er 15. oktober 2021 for alle søknadsperiode.

 

Les mer her!


Del på facebook