Flere positive til organisering

Publisert: 18.08.2021

Ys Arbeidslivsbarometer viser at flere nordmenn er positive til organisering i fagforening.

Her er et utdrag fra barometeret:

  • Oppslutningen om fagforeningers rolle i samfunnet har økt siden i 2009.
  • Etter å ha sunket sakte over flere år, økte interessen for å bli fagforeningsmedlem under koronapandemien, spesielt innenfor de mest utsatte bransjene.
  • I 2021 var 45 prosent av de uorganiserte interessert i å bli medlem.
  • Ca 1 av 3 fagorganiserte kan tenke seg å påta seg et tillitsverv.

YS Arbeidslivsbarometer for 2021 viser også at: 

  • Vi er mindre fornøyd med livet enn før pandemien. Før pandemien var de fleste svært fornøyd med livet som helhet, mens flesteparten nå rangerer sin tilfredshet med livet midt på treet. 
  • Både permitteringer og hjemmekontor følger de klassiske skillelinjene mellom ansatte med høy og lav inntekt og lang og kort utdanning. Ansatte med lang utdanning har oftere mulighet for hjemmekontor, mens ansatte med kort utdanning og lav inntekt langt oftere er, eller har vært permittert. 
  • Færre tillitsvalgte enn før opplever at de er respektert av ledelsen. Oppslutningen om fagforeningenes rolle i lønnsforhandlingene er størst blant ansatte i offentlig sektor og blant ansatte med inntekt under medianen. 
  • Interessen for etter- og videreutdanning synker, samtidig som de fleste sier de behøver mer digital- og yrkesspesifikk kompetanse. Permitterte har oftere enn sysselsatte deltatt på formell utdanning i løpet av det siste året 

 


Del på facebook