Konsumprisindeks september 2021

Publisert: 11.10.2021

Økning på 1,0 prosent på én måned.

Konsumprisindeksen for september var på 117,5. Det er en oppgang på 1,0 fra august i år. Sammenlignet med september i 2020 er økningen i indeksen på 4,1 prosent. De økte prisene på elektrisitet sto for den største delen av økningen.

Se mer på Statistisk sentralbyrå sine sider.


Del på facebook