Nytt forslag og høring om delårsregnskap

Publisert: 18.10.2021

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utarbeidet et forslag til en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap.

Tekst fra regnskapsstiftelsen.no

Tidligere regnskapsstandard på området, NRS 11 Delårsrapportering, ble opphevet i 2011 som følge av at primære brukere av standarden avla sine regnskaper i samsvar med IFRS.

Behovet for en norsk regnskapsstandard som omhandler delårsregnskap har økt de senere årene, særlig i sammenheng med den økte aktiviteten på markedsplassen Euronext Growth. Målgruppen for den nye standarden er selskaper i kategorien øvrige foretak som avlegger delårsregnskaper etter god regnskapsskikk.

Med den økte aktiviteten på Euronext Growth anser Norsk RegnskapsStiftelse det som viktig at en ny standard trer i kraft for første delårsrapport i 2022. Brukerne og produsentene har behov for retningslinjer for å oppnå en enhetlig og sammenlignbar rapportering under GRS. Det foreslås derfor at standarden trer i kraft som en endelig regnskapsstandard med virkning for regnskapsperioder som starter 1. januar 2022 eller senere.

Høringsfristen er 29. november 2021. Alle som ønsker det kan avgi høringssvar. Innkomne høringssvar vil bli offentliggjort på vår nettside, www.regnskapsstiftelsen.no.

 

 


Del på facebook