Kortere sykepengeperiode for arbeidsgivere

Publisert: 03.12.2021

Perioden arbeidsgivere må betale sykepenger reduseres til fem dager.

Regjeringen reduserer perioden arbeidsgivere må betale sykepenger. Staten skal dekke koronarelatert sykefravær fra dag seks for både ansatte, selvstendige og frilansere.

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Økt sykefravær kan imidlertid få økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere og norsk næringsliv.

Arbeidsgivere betaler normalt sykelønn i 16 dager før staten overtar regningen. Regjeringen foreslår nå at staten skal dekke utgiftene fra dag seks. Også selvstendig næringsdrivende og frilansere får dekket sykefravær fra og med dag seks med koronarelatert sykefravær. Normalt overtar staten sykepengeutgiftene for denne gruppen først fra dag 17.

– Regjeringen tar en større del av regningen både for å støtte opp om etterlevelsen av smitteverntiltakene og for å redusere den økonomiske belastningen for små og store virksomheter, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Nye regler skal iverksettes så raskt som mulig og skal vare til og med 30. juni 2022. Arbeids- og sosialdepartementet kommer tilbake til ikraftredelses-dato.

Arbeidsgivere skal forskuttere sykepenger for ansatte, men vil få refusjon fra Nav på samme måte som tidligere i pandemien.

 

Kilde: regjeringen.no


Del på facebook