KPI i november

Publisert: 10.12.2021

Konsumprisindeksen for november i år var 118,1. Det er en økning på 0,8 prosent fra oktober 2021.

De siste tolv månedene har konsumprisindeksen steget 5,1 prosent.

– Vi må 13 år tilbake i tid, til oktober 2008, for å finne en tilsvarende tolvmånedersvekst i KPI.

Ikke overraskende er det de fortsatt høye elektrisitetsprisene som bidrar klart mest til oppgangen,

sier førstekonsulent Trym Kristian Økland i SSB.

 

Fra oktober til november gikk KPI opp 0,8 prosent. 

 

Høye strømpriser trekker opp

Fra november 2020 til november 2021 har prisene på elektrisitet inkludert nettleie steget med 123,5 prosent.

Mindre nedbør enn normalt i Sør-Norge i sommer og tidlig høst har bidratt til mindre tilsig og lavere fyllingsgrad hos norske kraftverk enn normalt.

Videre påvirkes de norske strømprisene av prisnivåene i landene rundt oss, og i år har det også vært høye energipriser i store deler av Europa.

– Det betyr at prisene på elektrisitet inkludert nettleie alene bidro til å trekke KPI opp 3,3 prosentpoeng i perioden.

Tilsvarende differanse mellom KPI og KPI-JEL har vi ikke målt før, sier Trym Kristian Økland.

– Ser vi bort fra strømprisenes betydelige bidrag til veksten i KPI i november, registrerte vi prisoppgang på drivstoff,

samt hotell- og restauranttjenester, utdyper Økland.

 

Fortsatt prisnedgang på matvarer

Økningen i KPI siste tolv måneder ble dempet av prisutviklingen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer.

For denne varegruppen ble det målt en prisnedgang på 3,6 prosent.

– Matvarer og alkoholfrie drikkevarer har vært en viktig bidragsyter til å dempe tolvmånedersveksten i noen måneder, og

det må fortsatt sees som en effekt av at avgiften på sjokolade- og sukkervarer samt alkoholfrie drikkevarer ble fjernet i år, sier Trym Kristian Økland.

 

Kilde: ssb.no

 


Del på facebook