Viktig endring i frist for å levere årsregnskap ti

Publisert: 29.01.2016

Fra og med 31.juli 2016 opphører ordningen om utsatt frist for innlevering av årsregnskap til regnskapsregisteret.

 

 

Myndighetene har varslet at overgangsordningen med utsatt frist for innlevering av årsregnskap ikke vil bli videreført eller gjort permanent.

Det innebærer at forsinkelsesgebyr begynner å påløpe dersom årsregnskapet ikke er levert innen 31. juli, og det er heller ikke mulig å søke om utsettelse.

For klienter hvor regnskapsfører sender inn årsregnskap, er det derfor meget viktig at framdriften vedrørende generalforsamling,
bekreftelse på at årsregnskap er godkjent, og tidspunkt for innsendelse er godt koordinert og følges opp.


Del på facebook