Nye økonomiske tiltak

Publisert: 14.12.2021

Her er forslagene til økonomiske tiltak.

Arbeidstakere

Følgende koronaordninger skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar:

 • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
 • Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen
 • Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid
 • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet
 • Særreglene med dagpenger for lærlinger
 • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Tiltak som gjeninnføres er:

 • Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder
 • Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent
 • Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller
 • Regjeringen vil sikre at Nav er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov.

Kilde: Forlenger koronaordninger ut februar og gir lavtlønte rett til dagpenger - regjeringen.no

 

Næringsliv

Her er forslagene rettet mot næringslivet:

 • Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer i innretningen. For perioden november-desember vil kravet til omsetningsfall være 30 prosent. Forrige periode var dette 40 prosent.  
 • Utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 mrd.)
 • Gjeninnføre lånegarantiordningen.
 • Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.
 • Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.
 • Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak.
 • Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.
 • Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. april 2022.

Kilde: Flere tiltak for økonomisk trygghet - regjeringen.no

 


Del på facebook