Ferie til gode?

Publisert: 17.12.2021

Hvilke rettigheter har du når det gjelder overføring av ferie, betaling etc? Her får du svaret.

Det nærmer seg årsskifte og dermed også slutten på ferieåret.

Hva skjer hvis man fremdeles har ferie til gode når året nærmer seg slutten?

Ferieloven skal sikre at vi som arbeidstakere hvert år får både feriefritid og feriepenger. Både ferieloven og tariffavtalene åpner for at ferien eller deler av den kan overføres til neste år.

Avtale om overføring av ferie

Arbeidsgiver og arbeidstaker har anledning til skriftlig å inngå avtale om overføring av ferie. Etter ferieloven kan man inngå skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager. Ferieloven regner lørdagen som virkedag. Dermed betyr 12 virkedager to arbeidsuker.

 Man kan kun avtale å overføre ferie til det påfølgende ferieåret.

 Ferieloven setter ikke noe krav om at arbeidstaker må ha opptjent feriepenger for å dekke de dagene som overføres.

 

Hva med «den femte ferieuka»?

Selv om ferieloven legger til grunn at feriens lengde er fire uker + en dag, har mange virksomheter fem uker ferie. Disse ekstra feriedagene følger som oftest av tariffavtaler inngått på kontoret, og reguleres også av denne. Der man har tariffavtale er den femte ferieuka dermed ikke regulert av ferieloven på samme måte som den lovfestete ferien. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan gjøre avtaler om disse feriedagene, så lenge det ikke er begrensninger i tariffavtalen som forhindrer dette. Det er derfor for eksempel mulig for et kontor med tariffavtale å avtale at man kan overføre den avtalefestede ferien til kommende ferieår, i tillegg til de 12 virkedagene fra den lovfestede ferien. 

 

Automatisk overføring

I følge ferielovens §7 (3)skal «ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet ved ferieårets utløp» overføres til neste år. Den automatiske overføringen finner sted der arbeidsgiver enten har unnlatt å sørge for ferieavvikling i ferieåret, og også der sykdom (ved 100 % arbeidsuførhet) eller foreldrepermisjon er årsaken til at ferie ikke blir avviklet.

 Man kan derfor spørre seg om begrensningen ned til overføring av 12 virkedager i ferieloven i praksis har noen betydning? Denne automatiske overføringen er ikke begrenset til et visst antall virkedager, men vil gjelde alle de lovfestede feriedagene som ikke er avviklet ved årsskiftet.

 

Avtal overføring

Hvorfor skal man inngå avtale på arbeidsplassen om overføring av ferie hvis den likevel automatisk overføres?

 En skriftlig avtale om overføring av ferie kan inngås når som helst i løpet av ferieåret. En slik avtale vil gjøre det enklere å planlegge driften av kontoret gjennom hele året. Dersom partene avtaler overføring av ferie, følger man loven. Den automatiske overføringen skjer på grunn av et brudd på ferieloven.

 

Kan ikke utbetales

Etter ferieloven er det ikke anledning til å avtale at ferie man ikke får tatt ut i løpet av ferieåret kompenseres med lønn, eller at ferien på andre måter anses som bortfalt. Selv om man bare kan overføre ferie fra ett år til det neste, blir ferien automatisk overført videre hvis den heller ikke avvikles året etter. Dette gjelder den lovfestede ferien. Hvis man lurer på om den avtalefestede delen av ferien kan kompenseres med lønn i tilfeller det ikke har vært mulig å avvikle denne, må man undersøke konkret om det står noe i tariffavtalen som gjelder for dere. Ferieloven regulerer bare den lovfestede delen av ferien, og ikke de avtalefestede dagene.

 

Kun ved avslutning av arbeidsforholdet

Det er bare ved avslutning av arbeidsforholdet at feriedager som ikke er avviklet, og som arbeidstaker tidligere er trukket i lønn for, etter ferieloven kan utbetales. Dette vil gjelde for både feriedager fra samme år eller overført ferie fra tidligere år. Dette gjøres gjerne opp i sluttoppgjøret sammen med opptjente feriepenger fra foregående og inneværende år.


Del på facebook