Refusjon av sykepenger for koronafravær

Publisert: 22.12.2021

Reglene om refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona er gjeninnført

Pressemelding fra nav.no:

 

 • Du har rett til refusjon hvis sykefraværet skyldes korona. Det innebærer at den ansatte enten er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene. 
 • Sykefravær som skyldes vaksinering mot koronavirus og sykefravær som skyldes følgetilstand av korona, gir også rett til refusjon. 
  • Arbeidstakere og arbeidsgivere oppfordres til å være fleksible og finne gode løsninger som legger til rette for at man kan ta vaksine uten å være borte fra arbeidet mer enn nødvendig.
  • Hvis det er nødvendig å være borte fra arbeidet minst en hel arbeidsdag for å ta korona-vaksine, har den ansatte rett til sykepenger. I slike tilfeller oppfordres arbeidsgiverne til å godta egenmelding.
 • Pasienter med luftveisinfeksjon er i kategorien antatt smittet av koronavirus.
 • Helsemyndighetene anbefaler at pasienter med luftveisinfeksjon holder seg hjemme i inntil én dag etter at de har blitt symptomfrie. 
 • Kan den ansatte jobbe fra hjemmekontor, skal han/hun ikke ha sykmelding.
 1. Du utbetaler sykepenger for opptil de første 16 dagene som vanlig. Er fraværet på mer enn 16 dager, sender du inntektsmelding akkurat som i dag.
 2. Når arbeidsgiverperioden er over, søker du om refusjon gjennom denne nye ordningen fra dag 6 og opp til og med dag 16. 
 1. Avklar antall dager dere kan kreves refusjon for. Ta kun med dager det skulle vært utbetalt lønn for, fra og med dag 6 i arbeidsgiverperioden. Helger og helligdager kan tas med hvis de er en del av den faste arbeidstiden. Krev så refusjon fra og med dag 6, men maksimalt 11 dager til sammen. 
 2. Beregn månedsinntekten slik det ellers gjøres for sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 3. Gang med 12 måneder for å finne årslønnen.
 4. Reduser beløpet til 6 G hvis beløpet er over dette.
 5. Finn dagsatsen ved å dele årslønnen på antall dager dere utbetaler lønn for i året.
 6. Gang dagsatsen med antall dager dere krever refusjon for.
 1. Frida har første fraværsdag 6.desember. Hun jobber mandag-fredag og får ikke utbetalt lønn for helgedager. Arbeidsgiverperioden går til og med 21.desember. Trekk fra helgedager og de 5 første ukedagene i arbeidsgiverperioden = 7 dager som dere kan kreve refusjon for.
 2. Finn gjennomsnittet av Fridas bruttolønn i desember, januar og februar. I dette eksempelet har Frida en snittlønn på 55 000 kroner de aktuelle månedene.
 3. Gang med 12 = årslønn, for Frida blir dette 55 000 * 12 = 660 000 kroner
 4. Frida tjener mer enn 6G så derfor må årslønnen reduseres til 6*G = 638 394 kroner
 5. Del på 260 (antallet arbeidsdager Frida jobber i året) = dagsatsen. Fridas dagsats blir da 638 394 kr / 260 = 2455,36
 6. Gang dagsatsen med 7. Maksimalt refusjonsbeløp for Frida for de 7 dagene blir da 17 187,52 kroner
 • Ansvarlig revisor
 • Lønns- og personalmedarbeider
 • Regnskapsfører lønn
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson NUF

Del på facebook