Tariffoppgjøret 2016 – brev med informasjon

Publisert: 01.02.2016

Negotia har sendt ut brev om tariffoppgjøret til alle bedrifter som har tiltrådt NHO Funksjonæravtalen. Dette gjelder også mange regnskapskontor.
Økonomiforbundet har fått flere henvendelser med spørsmål om hva dette innebærer.

 

Det enkelte regnskapskontor trenger ikke foreta seg noe.

Brevet inneholder informasjon om hva som skjer mellom partene Negotia og NHO i forbindelse med tariffoppgjøret våren 2016.
I brevet informerer Negotia om oppsigelse av tariffavtale i forbindelse med tariffoppgjøret nå i 2016. Det ligger ingen dramatikk i dette.  Avtalen skal revideres i henhold til utløpsdato, og det som skjer nå er helt ordinær prosedyre de årene det er hovedoppgjør og selve teksten i avtalene også revideres i forhandlingene.

Negotia er pliktige å gi denne informasjonen til de kontorene som har tiltrådt NHO Funksjonæravtalen, men hvor arbeidsgiver ikke er tilknyttet NHO.

Alle rettigheter og plikter som følger av avtalen fortsetter å gjelde inntil revidert avtale er på plass.


Del på facebook