Nye 250 millioner til koronakompensasjon

Publisert: 28.02.2022

Regjeringen fordeler ytterligere 250 millioner kroner til kommunene.

Regjeringen følger opp Stortingets tilleggsbevilgning til den kommunale kompensasjonsordningen og fordeler nye 250 millioner kroner til kommunene. Pengene skal særlig kompensere utsatte næringer som helt eller delvis ikke har vært dekket av de generelle kompensasjonsordningene.

– Vi er glade for at bedriftene igjen kan drive som normalt. Samtidig har mange virksomheter i utsatte bransjer vært gjennom en ny, krevende periode i vinter. Midlene er fordelt til kommunene etter antall ansatte i næringene som var hardt rammet av tiltakene i desember og januar, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

Det gir blant annet god uttelling til vinterdestinasjonskommunene i distriktene med mange utenlandske gjester i normalår. Kommuner med mange arrangementer og mye servering kommer også godt ut.

En del virksomheter har av ulike årsaker også falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene og lønnstøtteordningen, samt ordninger for arrangement.

–Disse vil nå kunne fanges opp av den kommunale kompensasjonsordningen, som også fungerer som en ventilordning. Jeg forventer at kommunene sørger for at pengene kommer raskt ut til de lokale virksomhetene som trenger det mest, sier Gram. 

Les tildelingskriteriene her(PDF)

Kommunene har med dette fått til sammen nesten 3,8 milliarder kroner fra den kommunale kompensasjonsordningen for å bistå lokalt næringsliv.

Regjeringen vil fortsette å følge situasjonen nøye og opprettholder beredskapen i tilfelle det oppstår behov for nye tiltak som rammer lokale virksomheter.

Last ned oversikt over fordelingen her(XSLX)

 

Kilde: Nye 250 millioner kroner til koronakompensasjon til utsatte næringer - regjeringen.no

 


Del på facebook