Forlenger pensjonsordning for permitterte

Publisert: 02.03.2022

Reglene om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges.

Finansdepartementet har fastsatt forskrifter som gir arbeidsgivere rett til å bestemme at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen. Forskriftene viderefører fleksibiliteten i håndteringen av permitterte ansatte som til nå har fulgt av de foreløpige lovreglene som gikk ut 28. februar i år.

– Regjeringen vil jobbe for et trygt og godt arbeidsliv. Vi viderefører derfor de fleksible reglene for medlemskap i pensjonsordningen under permittering, slik at ordningen fremdeles er tilgjengelig for de bedriftene og arbeidstakerne som har behov for det. Selv om disse reglene opprinnelig ble innført for å håndtere permitteringer under pandemien, kan de være hensiktsmessige også i mer normale permitteringssituasjoner. Vi vil derfor om kort tid sende på høring et forslag om å innføre slike lovregler på varig basis, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Denne retten gjelder for arbeidsgivere i privat sektor som har ordninger der ansatte i utgangspunktet skal bli meldt ut av pensjonsordninga dersom de blir permitterte som følge av driftsinnskrenkninger mv. Arbeidsgiveren kan i tilfelle velge om de permitterte ansatte fremdeles skal være omfattet av forsikringsdekningene i pensjonsordningene.

Permitterte som ikke får videreført forsikringsdekningene sine, får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). De ansatte som fortsetter som medlemmer i pensjonsordningen, får fordelen av at det ikke blir skrevet ut pensjonskapitalbevis, og at arbeidsgiveren derfor betaler for administreringen og forvaltningen av de ansatte sine pensjonsmidler.

Les mer:


Del på facebook