Møte i Nasjonalt fagråd

Publisert: 09.03.2022

Økonomiforbundet er medlem av fagrådet som jobber med kvaliteten på fagskoleutdanningen, kompetansebehov og koordinering av fagskoleutdanningen innenfor økonomi og administrasjon.

Daglig leder Rune Martinsen er fast rådsmedlem på vegne av Økonomiforbundet. Rådets tredje møte har nå blitt avholdt. Temaene denne gangen var digital pedagogikk og drøfting rundt best mulig læringsutbytte der ulike læremetoder og plattformer ble diskutert, samt revisjon av nasjonale fagplaner og tekniske løsninger 


- Det er en spennende og viktig jobb som skal gjøres fremover og det er viktig for Økonomiforbundet å være med på fagutviklingen i bransjen, sier Martinsen.

rune


Del på facebook