Nye regler for hjemmekontor

Publisert: 21.03.2022

Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022.

Endringene omfatter:

  • en tydeliggjøring av når forskriften gjelder.
  • et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
  • at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.
  • at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

 

Arbeidslivsrådgiver i Økonomiforbundet, Gry Skålnes sier det er bra at forskriften kommer på plass snart. - Vi opplever at regnskapskontorene tar med seg erfaringer fra de siste årene og åpner for en mer utstrakt bruk av hjemmekontor også i kjølvannet av pandemien. For regnskapsbransjen, hvor mange har et høyt arbeidspress i lengre perioder, er det en viktig presisering at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

Gry


Del på facebook