Venter fortsatt på svar

Publisert: 04.04.2022

Økonomiforbundet sendte en skriftlig henvendelse til sentrale myndigheter i midten av februar med anmodning om forlengelse av midlertidig ordning vedrørende innlevering av skattemelding og årsregnskap for skatteåret 2021.

Økonomiforbundet ba om at tilsvarende ordning som var gjeldene for inntekståret 2020 også ble gjeldene for 2021. Allerede i februar så vi at et stadig høyere sykefravær på grunn av korona medførte stor fare for etterslep på løpende frister. Dette førte til et økt trykk på arbeidstidsbestemmelsene og bruken av overtid i bransjen.  

Økonomiforbundet mener det er et behov for forutsigbarhet slik at det blir mulig å planlegge tid til både å avhjelpe behovet for det øvrige næringslivet, samt rammer som gjør at det ikke blir ytterligere belastning for ansatte og kunder i årsoppgjørsperioden.


- Dette er fortsatt ikke svart opp av hverken Skatteetaten eller Finansdepartementet, men vi forventer en avklaring innen rimelig tid, sier Rune Martinsen som er daglig leder i Økonomiforbundet.

 

Rune


Del på facebook