Finanstilsynet: Tilfredstillende gjennomført

Publisert: 03.05.2022

Finanstilsynet har gjennomført tematilsyn i forbindelse med kompensasjonsordning for næringslivet som følge av koronapandemien.

Pressemelding fra Finanstilsynet:

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn om regnskapsfører- og revisjonsselskaps bekreftelser av statens kompensasjonsordning for næringslivet som følge av koronapandemien. Hensikten med tematilsynet var å påse at regnskapsførere og revisorer har gjennomført kontrollhandlingene som var nødvendige for å kunne bekrefte søknadene til foretakene slik at de kunne få utbetalt støtte.

Aktiviteten i mange virksomheter ble stengt ned eller sterkt redusert som følge av strenge smitteverntiltak under koronapandemien. Myndighetene etablerte flere støtteordninger og andre tiltak rettet mot næringslivet for å avhjelpe situasjonen. Ett av tiltakene var "midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall". Ordningen er også kalt kompensasjonsordningen.

Kompensasjonsordning 2 og 3 gjaldt for høsten/vinteren 2020/2021. Den var søknadsbasert og forutsatte at opplysningene som ble gitt, ble bekreftet av regnskapsfører eller revisor gjennom avtalte kontrollhandlinger fastsatt av myndighetene som var ansvarlige for tilskuddsordningene. Spesifikke kontrollhandlinger måtte gjennomføres for å kunne avgi bekreftelse på søknadene.

Finanstilsynets gjennomgang av bekreftelsene for kompensasjonsordning 2 og 3 viser at både regnskapsførere og revisorer i stor grad har gjennomført kontrollhandlingene som er nødvendige for å kunne bekrefte, og de har ivaretatt oppgaven på en tilfredsstillende måte.

 


Del på facebook