Skjermingsrente for januar og februar 2016

Publisert: 02.02.2016

Skjermingsrenten er fastsatt til 0,5 % for januar og februar 2016.

 

 

Skjermingsrenten er for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap, i henhold til skatteloven § 5-22.

Dersom en person gir et lån til et selskap som omfattes av aksjonær- og deltakermodellen, skal det beregnes en ekstraskatt på lånerenter utover et visst nivå (skjermingsrenten).

Les mer på Skatteetatens sider


Del på facebook