Mulighet for utsettelse av skattemelding

Publisert: 23.05.2022

Regnskapsfører og revisor kan søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemelding på vegne av sine kunder. 

Fra skatteetatens hjemmeside:

Du får se svar på søknaden med en gang. Du kan se dine tidligere innsendte søknader og om klientene har levert, allerede har fått utsatt frist, eller av andre grunner ikke kan gis utsettelse. 

Fristen for å søke om utsatt levering av skattmeldingen på vegne av klienter er 

  • 30. april for lønnstakere og pensjonister (i år faller fristen på en lørdag, og søknader kan derfor sendes til og med 2. mai)
  • 31. mai for næringsdrivende

Det gis ikke utsettelse utover 30 dager.

Dersom den næringsdrivende ikke leverer, eller leverer etter fristen kan det ilegges tvangsmulkt.

Se hele saken og søknadsskjema.

 

Økonomiforbundet har jobbet for en utsettelse for regnskapsbransjen en lang periode. Les mer om saken her.


Del på facebook