Finanstilsynets tilsynsavgift for 2022

Publisert: 31.05.2022

Bidraget fra tilsynsenhetene er i år på 488 379 000 kroner. Tilsynsavgiften skal dekke Finanstilsynets utgifter.

Finanstilsynets utgifter fordeles på enhetene som er under tilsyn. Statens innkrevingssentral (SI) sender ut fakturaer for tilsynsavgift på vegne av Finanstilsynet.

Tilsynsavgift å betale i 2022 blir kr 1 706 for hver autorisert regnskapsfører.

 

Les hele saken her.


Del på facebook