Ny regnskapsførerlov og GRFS

Publisert: 29.09.2022

Ny regnskapsførerlov ligger nå til behandling og vedtakelse i Stortinget. Da denne vedtas vil også ny GRFS trå i kraft.

Forbered deg allerede nå, ny GRFS på trappene.
Bransjestandardutvalget, (Økonomiforbundet, Regnskap Norge og Revisorforeningen) har jobbet lenge og godt med en ny GRFS tilpasset ny regnskapsførerlov.  Standarden kan dog ikke endelig fastsettes før loven er vedtatt og på plass. Det er likevel viktig å forberede seg og sette seg inn i de endringene som er gjort.

Standarden er mer rendyrket og «slanket» fra 37 til 26 sider. Det er videre gjort forenklinger i kravene til oppdragsdokumentasjon og andre steder hvor det er vurdert nytteverdi av dette.

Noen vesentlige endringer er: 

  • Krav om forsvarlig kvalitetsstyring og dokumentasjon
  • Presisering og tydeliggjøring av oppdragsansvaret
  • En forsterkning av forståelsen av oppdragsgivers virksomhet.
  • En tydeliggjøring av at den digitale utviklingen også gjenspeiles i arbeidsmetoder og samhandling med kunden. 

Loven er fortsatt ikke satt opp til behandling i Stortinget, men det er forventet at dette kan bli før jul. Det er dog noe usikkert på grunn av behandling av statsbudsjettet som skal legges frem 6.oktober. Vi vil komme med info om dette da vi får det bekreftet.

 

Du finner standarden oppdatert pr.28.9.22 her.


Del på facebook