Landsmøte 2022

Publisert: 26.10.2022

Økonomiforbundets landsmøte 2022 ble avholdt den 20. oktober på Lily Country Club, som befinner seg like utenfor Gardermoen. 

Gode innspill fra delegatene

Under landsmøte i 2018 ble det vedtatt en strukturendring i Økonomiforbundet. Dette førte til at flere av de tidligere mindre avdelingene ble slått sammen til større avdelinger. Hvordan denne sammenslåingen har fungert ble derfor diskutert under årets landsmøte. Det var en aktiv landsmøtesal, der meningene rundt dette ble delt. Delegatene kommenterte grundig hvordan sammenslåingene har påvirket avdelingene og kom med forslag til hvordan vi kan forbedre og øke aktiviteten i de ulike avdelingene. Dette var en svært produktiv diskusjon som vi i administrasjonen og styrtet tar med oss i vårt arbeid videre. 

Heders- og aktivitetspris

Under landsmøtemiddagen ble det utdelt tre aktivitets- og en hederspris. Aktivitetsprisene gikk til Sølvi Lysen Nordtveit, Sissel Brenne Gjerde og Angunn Bårdsen. De ble tildelt aktivitetsprisen for deres innsats i avdelingene Sør-Vest og Nord-Vest. De har bidratt til en økt aktivitet og gjort en formidabel jobb både lokalt og nasjonalt. Årets hederspris gikk til Jon Baggetorp. Baggetorp har gjennom flere år vært en viktig person i Økonomiforbundet. Hans harde arbeid og faglige bidrag til forbundet har gjort han vel fortjent til denne utmerkelsen. Vi takker alle fire for deres gode innsats og bidrag til forbundet. 

Nye Styremedlem

Det ble noen endringer i forbundsstyret i år. Ut gikk Trygve Aasen, og inn kom Andreas Rui. Styreleder Kari Høidalen ble valgt for to nye år og nestleder Ingrid Alice Kvitberg ble også gjenvalgt. Styremedlem Gunn-Kari J. Haugbotn var ikke på valg. Ny ansattes representant er Inger Olise Skarvøy med verv som styremedlem i forbundsstyret. 

Penger til TV-aksjonen

Tradisjon tro ga landsmøte en donasjon til tv-aksjonen også på dette landsmøtet. 7000 kr ble gitt denne gangen. 

 

Under kan du se et utvalg bilder fra årets landsmøte. 

 IMG 8697

Styreleder Kari Høidalen deler ut aktivitetsprisen til Sølvi Lysen Nordtveit og Sissel Brenne Gjerde

 

 

IMG 8739 

Mottakerne av aktivitetsprisen Sølvi Lysen Nordtveit, Sissel Brenne Gjerde og Angunn Bårdsen

 

 IMG 8638

Ordstyrerne Sølvi Lysen Nordtveit og Hans-Arne Risnes 

 

IMG 8634

Fullsatt landsmøtesal


Del på facebook