Regnskapsbransjen og bærekraft

Publisert: 06.12.2022

Tekst: Rune Martinsen, daglig leder Økonomiforbundet

Bærekraft og bærekraftrapportering vil komme stadig tettere innpå regnskapsbransjen. Gjennom FN's 17 bærekraftsmål vil bransjen bli en avgjørende faktor for næringslivet frem mot 2030. Regnskapsbransjen bør og kan bistå med en aktiv rolle i tiden fremover.

Regnskapslovens §§ 3-3A og C krever allerede at det skal utarbeides redegjørelse for store foretak der årsberetningen skal inneholde opplysninger i forhold til bærekraft. Dette diskuteres nå om også skal innføres i SMB området også på et tidspunkt. Kanskje nærmere enn en forventet.

Det vil være en viktig og naturlig del av regnskapsførers oppdrag å bidra med kompetanse med hensyn til virksomhetsanalyse, risikostyring og kontroll gjennom rapportering av ulik finansiell og kanskje ikke finansiell informasjon. Behovet for denne type kompetanse og kunnskap vil være stort, og for næringslivet vil dette bli mer og mer etterspurt for de ulike og mest relevante målsettingene fremover.

Næringslivets samtalepartner
Regnskapsfører er næringslivets rådgiver på mange områder, det blir stadig mer enn tradisjonell regnskapsføring. Særlige små og mellomstore virksomheter møter nye krav og endringer som påvirker forretningsmodellen og en drift tilpasset en bærekraftig utvikling. Flere og flere bedrifter har bærekraft som en sentral del av sin forretningsmodell, og myndighetene kommer stadig med nye og skjerpede krav til ikke bærekraftige aktiviteter slik som CO2 avgift. Forventede endringer til finansiell rapportering med slike opplysninger blir viktige. Ett eksempel som kan nevnes der er offentlige anbudsprosesser der sånne opplysninger må dokumenteres fra virksomhetene. En dokumentert bærekraftig forretningsmodell kan i så henseende bli avgjørende både for tilgang til kapital, og nye oppdrag.

Hvordan komme i gang med bærekrafts arbeidet.
En god start er å forstå hva bærekraft er, og hva dette innebærer for næringslivet frem mot 2030. Som regnskapskontor bør en se hvilken kompetanse man trenger på området, starte med kompetansebygging og kursing om temaet.
- Vurder hvordan dine kunder vil påvirkes av en bærekraftig omstilling. Er det enkelte kunder og bransjer som er spesielt utsatte?
- Kartlegg hvilke behov kunden har, eller alternative gap i kunnskapen hos kunden.
- Bevisstgjør hva du som regnskapsfører kan bidra med.
- Gjør bærekraft til en naturlig del av kundedialogen.
- Vær bevisst på at kontoret har bærekraft på agendaen.

Fortsatt i startgropen
Bærekraft er fortsatt litt upløyd mark i bransjen, men det er på tide å komme seg ut av startblokkene. Den som ser viktigheten av dette allerede nå vil sannsynligvis ha et fortrinn fremover. Om det er litt uklart sånn du ser det nå gjør det ikke så mye, for her er det mye å lære og få klarhet i fremover.

Det viktigste nå er å starte å snakke om bærekraft med kunden, bevisstgjøre at dette er noe dere kan bistå med. At bærekraft vil komme nært på de fleste virksomheter og at myndighetene vil komme med nye krav etterhvert.
Så for å avslutte med noen små tanker:


- Drøm stort, start i det små
  men fremfor alt.... start!

 


Del på facebook