Regnskapsførere med enkeltpersonforetak

Publisert: 12.01.2023

I følge den nye regnskapsførerloven kan autorisasjonspliktig regnskapsføring kun utføres av regnskapsforetak som er registrert i Foretaksregisteret. Regnskapsvirksomhet kan ikke starte opp før enkeltpersonforetaket er registrert i Foretaksregistret og opplysninger om virksomheten er registrert i Regnskapsførerregistret. 

For å oppfylle lovens krav må enkeltpersonforetak som driver autorisasjonspliktig virksomhet ved lovens ikrafttredelse, sende melding til Finanstilsynet senest 1. mars 2023.

Benytt Altinn-skjema KRT-1060. 
Organisasjonsnummer må fremgå.


Del på facebook