Tariffavtalen - en gullkantet avtale for deg

Publisert: 05.02.2016

En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.
Avtalen er mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening eller en fagforening og en arbeidsgiver.
Fordelene er mange.

Visste du at?


• Det er på grunn av tariffavtalen på kontoret at du får den femte ferieuka. Etter Ferieloven har du kun rett på fire uker + 1 dag ferie

• Derfor er det også slik at ansatte på kontor med tariffavtale har en feriepengesats på 12% mot 10,2% som er den alminnelige satsen for feriepenger.

• Takket være tariffavtalen får du 50% eller 100% overtidstillegg når du jobber overtid. Etter Arbeidsmiljøloven har du kun rett på 40% overtidstillegg.

• Etter Arbeidsmiljøloven er en arbeidsdag 8 timer og en arbeidsuke 40 timer. Har du tariffavtale er en arbeidsdag 7,5 timer og en arbeidsuke 37,5 timer.

• Det betyr også at tidspunktet for når overtidstillegget utbetales trer tidligere i kraft når du har tariffavtale, fordi arbeidsdagen og –uka består av færre ordinære timer.

• Det er kun når du er ansatt på en kontor med tariffavtale at du kan få AFP (avtalefestet pensjon).

• Rettigheter som fri med lønn for å gå til lege, tannlege og å følge barnet sitt på sin første skoledag er avtalefestet og en del av velferdspermisjonene som står i tariffavtalen.

• Det er tariffavtalen som gir den tillitsvalgte rett til å forhandle lønn

• Tariffavtalen gir deg medbestemmelse og større muligheter for samarbeid med bedrifter på grunn av drøftingsplikten.

• Med tariffavtale sikres du som ansatt bedre ved oppsigelse, permittering og endringer på arbeidsplassen.

 

shouting


Del på facebook