Husk ny bedriftsintern aldersgrense fra 1. juli

Publisert: 19.02.2016

Ny grense på 70 år må innføres innen 1. juli – ellers blir grensen 72 år.

Fra 1. juli er laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense 70 år. Hvis bedriften ikke innfører ny bedriftsintern aldersgrense, blir grensen 72 år fra 1. juli 2016.

Dersom din bedrift ønsker å gå over til 70-års aldersgrense i sommer, må dette innføres. Dette skal drøftes med tillitsvalgte.

Bedriftsintern aldersgrense på 70 år vil være gyldig dersom:

  1. Grensen gjøres kjent for arbeidstakerne.
  2. Den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver.
  3. Arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

 

Dersom dere har hatt en bedriftsintern aldersgrense på 67 år, er det mulig å beholde denne aldersgrensen frem til 1. juli i år.

 

mann lonn


Del på facebook