Anslår lønnsveksten for 2015 til tre prosent

Publisert: 22.02.2016

TBU anslår lønnsveksten for 2015 til rundt tre prosent

Basert på statistikk viser den foreløpige rapporten fra TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) at årslønnsveksten i 2015 i de største forhandlingsområdene i gjennomsnitt var på om lag 3 prosent.

For lønnstakere under ett var den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2014 til 2015 var 2,8 prosent. Årslønnsveksten varierte fra 2,5 til 3,3 prosent i de store forhandlingsområdene, mens lønnsveksten i finanstjenester (bank og forsikring) er anslått til 4,2 prosent.

I industrien er lønnsveksten foreløpig anslått til om lag 2,5 prosent samlet sett for NHO-området. På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, ble lønnsveksten samlet for arbeidere og funksjonærer i industrien i NHO-området anslått til 2,7 prosent ved mellomoppgjøret i 2015, skriver utvalget på Arbeids- og sosialdepartementets sider.

 

forhandling


Del på facebook