Fortsatt økt ledighet

Publisert: 02.03.2016

Redusert aktivitet i oljesektoren gir økt arbeidsledighet i år og til neste år, varsler NAV.

Deler av landet rammes hardt. I 2017 vil veksten i norsk økonomi ta seg opp, og ledigheten gå noe ned, skriver NAV.

 

Venter fortsatt todeling av landet

– Vi venter at denne todelingen vil fortsette de nærmeste årene. Lavere oljeinvesteringer fører til økt ledighet i deler av landet, mens svak krone og lav rente gir økt aktivitet i eksportindustrien. De fleste som nå mister jobben har høy kompetanse og derfor gode muligheter på arbeidsmarkedet. De bør raskt søke seg til andre type jobber eller se etter nye jobber i andre deler av landet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Snur i 2017

– Vi anslår at økt eksport, økte investeringer og økt privat konsum vil gi sterkere vekst i norsk økonomi i 2017.  Selv om oljeinvesteringene fortsetter å falle, innebærer dette at ledigheten vil gå noe ned igjen i løpet av 2017, sier Vågeng.

Les hele saken her.

 

Ikke organisert?

Det er mange gode grunner til å organisere seg. Våre medlemmer trekker frem trygghet i arbeidshverdagen som deres viktigste grunn til å være organisert i en fagforening. Her kan du lese om fordeler ved organisering.

 

unemployment rate2


Del på facebook