YS krever at kjøpekraften opprettholdes

Publisert: 04.03.2016

- YS mener det er rom for å opprettholde kjøpekraften, sier YS-leder Jorunn Berland.

- Vi har en felles interesse av langsiktig lav arbeidsledighet, god fordeling og vekst i økonomien. YS er en ansvarlig part i lønnsoppgjøret, og vil bidra til å nå disse målene. Vi mener det er grunnlag for at kjøpekraften opprettholdes for store grupper i arbeidslivet, og at den styrkes for de lavest lønnete, sier YS-leder Jorunn Berland.

YS har nå vedtatt sine krav til årets hovedoppgjør og støtter prinsippene bak frontfagsmodellen og vil gjennomføre tariffoppgjøret med dette som norm. YS løfter også frem pensjon som et viktig tema i det forestående oppgjøret og mener blant annet at det må gjøres endringer i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). I dag pålegges arbeidsgivere i privat sektor å spare to prosent i året til pensjon.

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at partene ikke bare forhandler om lønn, men også bestemmelsene i tariffavtalene. YS har vedtatt å forhandle forbundsvist i frontfagsoppgjøret.   

YS' inntektspolitiske dokument kan du lese her

Les saken på YS' sider her.

 

 


Del på facebook