Normrenten for mai og juni 2016

Publisert: 08.03.2016

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2,30 % for mai og juni 2016.

Basisrente som grunnlag

Skatteetaten skriver at normrenten fastsettes på grunnlag av en basisrente. Basisrenten fastsettes av Finanstilsynet med utgangspunkt i uttrekk av priser på boliglån fra Finansportalen. Uttrekket tar utgangspunkt i et standard annuitets boliglån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet, med avdragstid på 30 år, en låntaker på 45 år og for landsdekkende markedsområde. Det beregnes et gjennomsnitt av de frem beste tilbudene med landsdekkende markedsområder og uten spesielle krav til yrkestilknytning eller medlemskap. Gjennomsnittet regnes ut med tre desimaler. Basisrenten fastsettes innen utløpet av den tiende dagen etter observasjonsperioden. Finanstilsynet publiserer basisrenten på tilsynets hjemmeside.

 

PeriodeSats
Normrente for januar og februar 2016 2,5 prosent
Normrente for mars og april 2016 2,3 prosent 
Normrente for mai og juni 2016 2,3 prosent
Normrente for juli og august 2016  
Normrente for september og oktober 2016  
Normrente for november og desember 2016

Les mer på skatteetatens sider.

Logo skatteetaten


Del på facebook