Om Økonomiforbundet

Er du regnskapsfører og jobber i et regnskapsbyrå, bør du lese videre. Med stadige endringer i bransjen, både i det arbeidsrettslige og den teknologiske utviklingen, er Økonomiforbundet en god rådgiver for deg. Økonomiforbundet gir deg som medlem rådgivning og bistand når du trenger det. Vi er også organisasjonen du trenger når du må fylle på med oppdateringstimer. 

- dette er Økonomiforbundet 

Økonomiforbundet er regnskapsførernes bransje- og fagforening.

Vi er den eneste organisasjonen i Norge som både er en fagforening og en bransjeorganisasjon for regnskapsførere.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs

Økonomiforbundet tilbyr en rekke aktuelle kurs som gir regnskapsførere de oppdateringstimene som skal til for å beholde autorisasjon og opprettholde sin kompetanse. Du kan velge mellom fysiske kurs og nettkurs. Medlemmer får rabatterte kurs. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Økonomiforbundet - et godt valg for deg

Gjennom vår tilknytning til YS-forbundet Negotia har medlemmene mange gode medlemsfordeler. 

Tilknytningen gjør også at våre medlemmer er sikret juridisk bistand både innen det tariffrettslige området og i arbeidsrelaterte spørsmål.

Økonomiforbundet har god kjennskap til hva som rører seg i regnskapsbransjen. Som bransje- og fagforening er vi opptatt av rammebetingelsene for regnskapsførerne. Vi representerer regnskapsbransjen i relevante fora og er i tett dialog med Skatteetaten, Finanstilsynet og Brønnøysundregistrene. I tillegg deltar vi i Samarbeidet Mot Svart Økonomi og samarbeider med andre bransjeforeninger.

Det er tre måneders karantene før nye medlemmer har rett på juridisk bistand.

Forbundet har mange aktive avdelinger, hvor det både arrangeres kurs og sosiale aktiviteter.

bla kule1Del på facebook