Betalingsform

Betalingsform

Trekk via lønn hver måned er den vanligste betalingsformen. Det er smart å sjekke lønnsslippen for å være sikker at du faktisk trekkes for kontingent. Det er også mulighet for å få tilsendt faktura på e-post. Økonomiforbundet har ikke mulighet til å tilby avtalegiro eller e-faktura.

 

Fradrag i skattemeldingen

Fagforeningskontingent på inntil 5.800 kr (2022) er fradragsberettiget i skattemeldingen. Trekkes du via lønn, rapporterer arbeidsgiver til skattemyndighetene for deg. Du kan også ta kontakt med Økonomiforbundet for å få en bekreftelse på hvor mye som er innbetalt i kontingent for det aktuelle året.

 

 

Endringer i arbeidsforholdet som påvirket kontingenten

Du kan søke om kontingentfritak dersom du blir arbeidsledig, permittert eller av andre grunner er uten inntekt i en periode. Her er våre kriterier;

Permittert eller arbeidsledig - du kan søke om kontingentfritak for et år av gangen. Økonomiforbundet ber om at du sender inn dokumentasjon fra NAV som bekreftelse.

Permisjon uten lønn – du kan søke om kontingentfritak dersom du studerer, eller av andre grunner har ulønnet permisjon.

Uføretrygdet – uføretrygdede kan benytte seg av pensjonistmedlemskap. Dette koster 600 kroner i året.

Arbeidsavklaringspenger – medlemmer som får arbeidsavklaringspenger kan søke om kontingentfritak for inntil et år av gangen.


Del på facebook