Annonsere hos oss?

  - nå dine potensielle kunder

Bruk våre kanaler til å nå dine mål. Du kan annonsere på våre hjemmesider med god synlighet på forsiden ved å ha logo og link som leder til din egen hjemmeside. I tillegg kan du annonsere i våre blader; medlemsbladet Pluss og/eller fagbladet Din Økonomi.


ANNONSEPRISER 2018   

Alle priser er eks mva

MEDLEMSBLAD – annonser og priser
            
1/1 side – (høyde 262  – bredde 180)  kr.   8.500
1/2 side – (høyde 131  – bredde 180)  kr.   5.000
1/3 side – (høyde 87,4 – bredde 180)  kr.   3.600
1/4 side – (høyde 65,5 – bredde 180)  kr.   2.900
1/6 side – (høyde 43,7 – bredde 180)  kr.   2.500
1/1 side siste omslagsside                   kr. 10.400

MEDLEMSBLAD - utgivelsesplan:

 Nr. 1- medio mars

 Nr. 2 - medio juni 

Nr. 3  - medio september

Nr. 4 - medio desember

_______________________________________

DIN ØKONOMI - annonser og priser:
              
1/1 side – (høyde 262 – bredde 180)  kr 12.500
1/2 side – (høyde 131 – bredde 180)  kr   6.700
1/3 side – (høyde 87,4 – bredde 180)  kr   5.000
1/4 side – (høyde 65,5 – bredde 180)  kr.  4.000
1/6 side – (høyde 43,7 – bredde 180)  kr.  3.000
1/1 side siste omslagsside   kr 13.700
Alle priser er pr utgivelse og eks mva.

DIN ØKONOMI - utgivelsesplan:

 Nr. 1 - medio februar

 Nr. 2 - medio august

 Nr. 3 - medio november

 

HJEMMESIDE
Logo med link til den side det ønskes fokus på vil vises på alle hjemmesider / medlemssider.
Pris -Annonsering hjemmeside kr 20.000,- pr år.


        
UTSTILLERPLASSER

KURS – utstillerplass på kurs avtales pr sted

 

Alle priser er eks mva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Del på facebook