Økonomiforbundets styre

 

styret beskjaert

 

Bak fra venstre: Per Jan Stokke, Gry Anette Lia og Trygve Aasen.

Foran fra venstre: Gunn Kari J. Haugbotn, Gry Skålnes og Kari Høidalen.

 

leder - Kari Høidalen - kari@rire.no mobil: 958 37 875

første nestleder - Jan Per Stokke - jan.per@midtvestfold.no

andre nestleder - Gunn Kari J. Haugbotn - gunn-kari@gideon-regnskap.no

styremedlem 1, Gry Anette Lia gry@accruityregnskap.no

styremedlem 2, Trygve Aasen, trygve@flesberg-regnskap.no

ansattes representant Gry Skålnes gry@okonomiforbundet.org

 

Øvrige verv:

1. varamedlem - Grethe Løken - grethe@slidre-regnskap.no

2. varamedlem -Marit Wibe - marit-w@melhus-regnskap.no

3. varamedlem - Arnljot Bjørge arnljot.bjorge@okonor.no

 

Kontrollkomite

medlem - Magne Stubberud - mast@hcpetersen.no

medlem - Kjell Anders Eidem - kjell.eidem@agdenes.com

vara - Jan Bjørge Helland - jan.helland@accountor.no

 

 

Valgkomite

leder - Olav Sandvik - olav.sandvik@knett.no

medlem - Oddvar Eriksen - oddvar.eriksen@vekstra.no

medlem - Angunn Bårdsen - angunn@tveit.no

varamedlem - Magne Oddvar Hope - magne.hope@hgregnskap.no

 

Revisor - BDO

 


Del på facebook