Personlig medlemskap

- trygghet og hjelp når du trenger det

Hver dag hjelper Økonomiforbundet medlemmer med både små og store oppgaver og utfordringer. Det handler om alt fra lønn og lønnsforhandlinger til arbeidstakerens rettigheter. Vi hjelper gjerne deg også!

I tillegg er medlemskap i en fagforening en tilhørighet i et felleskap. Sammen er vi et lag!

Økonomiforbundet er Norges eneste fagforening som organiserer kun regnskapsførere. Vi har derfor best kompetanse  og kjennskap til  hvilke utfordringer regnskapsførere og regnskapsbransjen står overfor. Alle fagforeningsmedlemmer får også bransjefaglig hjelp. 

Det er tre måneders karantene før nye medlemmer har rett på juridisk bistand.

Med medlemsfordelene i både Økonomiforbundet, Negotia og YS kan du også benytte deg av flere goder.

Et av våre medlemmer, Mats Arne Risnes forteller at han sparer inn det meste av kontingenten ved å benytte seg av medlemstilbud. 

risnesssLa oss hjelpe deg også - meld deg inn i dag.

 

bla kule1

 

 

 

 

 

 Del på facebook