Kurs for tillitsvalgte

 

- lær mer om ansattes rettigheter

Økonomiforbundet arrangerer årlig et nasjonalt kurs for kontortillitsvalgte. Kurset passer også for deg som er fagforeningsmedlem, men ikke har et verv.

Dette er kurset for kontortillitsvalgte og enkeltmedlemmer i Økonomiforbundet som vil lære mer om rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

Vi fokuserer på tema fra Arbeidsmiljøloven, tariffavtalene og tariffoppgjøret som vi vet er relevante for dere i regnskapsbransjen.

På slike samlinger vil du garantert treffe mange erfarne og flinke tillitsvalgte som ar verdifull erfaring knyttet til det å være kontortillitsvalgt på et regnskapskontor. 

Kurset passer også for deg som er fagforeningsmedlem, men ikke har et verv per i dag. Kanskje nettopp du skal bli kontortillitsvalgt på ditt kontor?

Kurset arrangeres sammen med avdelingsledersamlingen i Økonomiforbundet, og vil ha både felles og separate sesjoner. Reise, opphold og eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes av Økonomiforbundet.

Alle utgifter dekkes

Som kontortillitsvalgt har du rettigheter etter tariffavtalen (Hovedavtalen). En av disse er rett til tjenestefri for å gå på kurs, møter og annet i regi av forbundet ditt. Mange arbeidsgivere gir også fri med lønn. Hvis ikke man får fri med lønn, dekker Økonomiforbundet tapt arbeidsfortjeneste for kursdagene.

Reise og opphold på våre tillitsvalgtkurs dekkes også av Økonomiforbundet. 

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med arbeidslivsrådgiver Gry Skålnes på post@okonomiforbundet.no.


Del på facebook