Fordeler ved tariffavtale

Tariffavtalen gir deg flere fordeler som ansatt enn det lovverket som regulerer arbeidsforholdet ditt generelt tilbyr. Noen eksempler på hva man kan finne i en tariffavtale er:

  • Avtalefestet førtidspensjon (AFP). Dette er en tariffbasert pensjonsordning. Det vil si at AFP bare omfatter dem som jobber i bedrifter med tariffavtale der AFP inngår.
  • Den femte ferieuka er avtalefestet
  • Bedre arbeidstidsordninger (for eksempel 37,5 timers uke)
  • Velferdspermisjoner med lønn (for eksempel fri med lønn for å følge barnet ditt første skoledag, tilvenning i barnehage, lege – og tannlegebesøk m.m.)
  • Høyere overtidssatser enn arbeidsmiljøloven (50% og 100% mot 40% i AML)
  • Rett til å velge tillitsvalgt
  • Rett til å forhandle lønn
  • Medbestemmelse: rett til å delta i saker som berører de ansatte og deres arbeidsforhold.

Del på facebook