Tillitsvalgthåndbok

- en viktig rolle

 

"Tillitsvalgte skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere med erfaring og innsikt i bedriftens arbeidsforhold" (Hovedavtalen mellom NHO og YS av 2014 § 5-3.1).  

Gratulerer som kontortillitsvalgt i Økonomiforbundet – du har fått en viktig rolle på ditt kontor!

Som tillitsvalgt er du valgt til å representere medlemmene i Økonomiforbundet på din arbeidsplass. Du er medlemmenes talsperson, og vervet ditt består i å ta vare på dine medlemmers interesser på best mulig måte.

For å hjelpe deg i vervet ditt har vi samlet informasjon som vi mener er relevant for deg som er kontortillitsvalgt i denne tillitsvalgthåndboka. Ta kontakt med oss i Økonomiforbundet hvis du har spørsmål du trenger avklaring på. 

Lykke til!

bla kule1

 


Del på facebook