Lønnsforhandlinger

Mange av Økonomiforbundets medlemmer arbeider på regnskapskontor som har inngått tariffavtaler. Disse avtalene regulerer hvordan lønnsforhandlingene skal gjennomføres. Hvis du ønsker en kort introduksjon til det å forhandle lønn, enten på egne vegne eller som tillitsvalgt anbefaler vi disse tre artiklene som har stått på trykk i medlemsbladet vårt Pluss:  

 

Forhandle lønn som tillitsvalgt på jobben

Retten til å forhandle egen lønn

Hvordan forhandle  din egen lønn med sjefen

 

Økonomiforbundet er tilknyttet Negotia. Negotia tilbyr også en rekke nyttige verktøy man kan ha nytte av når man skal forhandle lønn. Blant annet er heftet "Lønnsforhandlinger med sjefen" et nyttig hefte for deg som er eneste medlem på arbeidsplassen din og må forhandle lønnen din med sjefen selv.

Negotia - Lønnsforhandlinger med sjefen

Negotia - Lønnspolitikk og vurderingskriterier

 

Økonomiforbundet vil veldig gjerne ha informasjon om hvordan de lokale lønnsforhandlingene gikk på ditt kontor. Tallene bruker vi til å lage lønnsstatistikk som gir oss innsikt i lønnsnivået og lønnsutviklingen i bransjen. Denne statistikken deler vi med medlemmene våre. Rapportér gjerne resultatet av de lokale forhandlingene på ditt kontor: 

Skjema for rapportering av lønn for tillitsvalgte 2019

Skjema for rapportering av lønn for daglige ledere 2019

Også i 2019 ønsker vi å ta med inn "antall år ansatt" og pensjonsordningen på kontoret som en del av statistikken vår.

 

Mer eksklusiv informasjon til deg som er medlem 

Vil du vite hva dine kolleger i regnskapsbransjen tjener? Hvordan er egentlig lønnsnivået på akkurat ditt kontor sammenlignet med andre? Trenger du hjelp til å lage lønnskrav i de lokale forhandlingene? Vil du ha tilgang til en kortversjon av hvordan lønnsforhandlingene skal foregå på akkurat din tariffavtale? Logg deg på nedenfor og få enda mer nyttig informasjon spesielt rettet mot deg som er medlem og/eller kontortillitsvalgt i Økonomiforbundet. Her finner du også håndbøker for lokale lønnsforhandlinger og drøftinger for 2019. 

 

 

Logg inn og les mer

Del på facebook